Najnowsze

Blog

Jak nie utopić firmy zawierając umowy mailem

Umowa oprócz elementów niezbędnych powinna również zostać sporządzona we właściwej formie (braki takie prawnicy potrafią wykorzystać bez mrugnięcia okiem). Dotyczy to jednakowo umowy, ale również innego oświadczenia składanego, chociażby jednostronnie. W takiej sytuacji zastosowanie ma…

Windykacja na miarę XXI wieku

Tytułem wstępu, czym jest windykacja? Najprościej mówiąc, jest to proces odzyskiwania własności za pomocą zdefiniowanych w przepisach prawa środków. Przez zbiór czynności prawnych oraz procesowych wierzyciel – zatem osoba mająca prawo do danego świadczenia pieniężnego lub…

Kiedy umowa może zaszkodzić Twojej firmie

Przy prowadzeniu biznesu lub zarządzaniu firmą niezbędna jest minimalna znajomość obowiązującego prawa. Taką każdy przedsiębiorca ma. Wyobraźmy sobie, że piszemy ważny kontrakt, bazując na podstawowej wiedzy, może własnym doświadczeniu, a może korzystając z doświadczenia…

Tarcza Antykryzysowa 3.0

Ze względu na prowadzony przez zespół KLG Kancelarii cykl bieżących informacji na temat zmian w prawie spowodowanych pandemią koronawirusa COVID-19, niezbędnym jest monitorowanie tak zwanej tarczy antykryzysowej, która jest swoistą specustawą, która ma na celu wsparcie sytuacji gospodarczej polskich…

Sytuacja cudzoziemców podczas pandemii koronawirusa COVID-19

Trwająca od kilku miesięcy pandemia koronawirusa COVID-19 to czas szczególnie trudny  także dla cudzoziemców przebywających na terenie Polski w trakcie obostrzeń. Czy wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 specustawy sprawiają, że sytuacja cudzoziemców przebywających czy pracujących na terenie Polski…

Nowy termin na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego w CRBR

Szanowni Państwo, w związku z trwającą pandemią Koronawirusa COVID-19 zmieniony został termin na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Pierwotnym terminem ostatecznym na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego był dzień 13 kwietnia 2020 roku, natomiast…

Odszkodowanie – rekompensatą za niewykonanie umowy

W polskim prawie przewidziana jest swoboda kształtowania umów. Oznacza to, że każda osoba fizyczna, jak i podmiot, posiada prawnie umocowane podstawy do określenie zobowiązań, które po akceptacji i podpisaniu umowy przez strony, wchodzą w życie. Oczywistym jest, że ustawodawca…

Tarcza antykryzysowa 2.0 – aktualizacja 20.04.2020r.

Tarcza antykryzysowa 2.0, jakie zmiany wprowadza najnowsza specustawa wobec przedsiębiorców? Od 18 kwietnia w życie weszły nowe przepisy, które rozszerzają zakres tarczy antykryzysowej. Jakie zmiany wprowadza zmieniona ustawa? Nowe zasady zwolnienia ze składek…

Vis maior i rebus sic stantibus w obliczu pandemii koronawirusa COVID-19.

W obliczu trwającej światowej pandemii koronawirusa COVID-19 gospodarka wielu krajów została osłabiona. Również w Polsce sytuacja na rynku stała się niestabilna. Dzieje się tak ze względu na fakt, że wielu przedsiębiorców nie jest w stanie prawidłowo wywiązywać się z postanowień…