Prawo pracy

Blog

Pracownicze Plany Kapitałowe – jak wdrożyć w firmie PPK?

Co to jest PPK? PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo (ustawa z dnia 4.10.2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, Dz.U.2020.1342 t.j.). Istota PPK polega na prowadzeniu przez wybraną instytucję finansową rachunków zasilanych wpłatami…

Podsumowanie zmian w prawie pracy w roku 2019

Jakie były najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2019 roku – podsumowanie Rok 2020 przypomina nam, że będzie bardzo „gorąco” na gruncie prawnym. W 2020 r. Jest planowana kodyfikacja prawa pracy. Chyba jedna z większych, jakie…

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców – postawa prawna Prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej reguluje szczegółowo Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. Ustawa znajdzie jednak zastosowanie w szczególności do pobytu oraz zatrudniania cudzoziemców spoza…