Spółki

Blog

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Jak rozumiana jest działalność gospodarcza w polskim prawie? Definicje działalności gospodarczej możemy odnaleźć w art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców. W myśl tego przepisu: „działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób…

Tworzenie spółek

Tworzenie spółek dla osób fizycznych i firm Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie spółek handlowych, a także ich przekształcanie, łączenie i rozwiązywanie są regulowane przepisami Kodeksu spółek handlowych. Podejmowanie wszelkich decyzji i działań w biznesie powinno być poparte niezbędną wiedzą i znajomością przepisów…

Prosta spółka akcyjna – model, który rozwinie innowację

Wiem, że świadomość pozostaje ważnym aspektem życia gospodarczego, naukowego i biznesowego. Świadomość prawna po pierwsze to znajomość dotychczasowych zasad, standardów, rozwiązań prawnych, ale też rozwiązań dotąd nieznanych. Nieznanych dotychczas bo nie było takiej praktyki, albo potrzeby, albo przepisy…

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej – wady i zalety?

Jaki model aktywności gospodarczej wybrać?         Kiedy stajemy przed dylematem formy, w jakiej działalność gospodarcza będzie prowadzona, powinniśmy dokładnie zapoznać się z każdym typem. W pracy z Klientami, dbając o ich biznesy podkreślam, że tak jak nasze oczekiwań,…

Spółka? cywilna – podobna do małżeństwa

Regulacja spółki cywilnej została zawarta w przepisach Kodeksu cywilnego i nie podlega regulacjom zawartym w Kodeksie spółek handlowych, bowiem nie jest spółką handlową. Nie posiada przymiotu ani osoby prawnej ani jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa…

Sprawny przepływ kapitału

Jak zapewnić firmie sprawny przepływ kapitału? Jak zapobiegać przestojom płatniczym w firmie? Czy umowa jest luksusem? Jak skutecznie prowadzić działania windykacyjne?        W biznesie nie każdy jest zmuszony do składania oferty w trybie zamówień publicznych, jak…