Porady prawne

Jak zmienić zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Pytanie, które nie powinno nasuwać żadnych wątpliwości wspólnikom. Jest wyznacznikiem fundamentalnej zasady działania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez organy. Jednak nastręcza to nadal wiele problemów i niezgodności. Dlatego krótko i rzeczowo… Sposób reprezentacji spółki zazwyczaj wpisany…

Na co zwrócić uwagę, przygotowując dokumentację sklepu internetowego?

JAKIE KROKI PODJĄĆ, ABY ZACZĄĆ SPRZEDAWAĆ W INTERNECIE? Przede wszystkim należy sprawdzić, czy działalność w zakresie sprzedaży konkretnymi artykułami należy do przedmiotu działalności firmy. Rozszerzenie działalności gospodarczej na sprzedaż za pośrednictwem internetu jest bowiem na gruncie przepisów…

Klauzule niedozwolone (abuzywne)

CZY TWOJA SPRZEDAŻ INTERNETOWA JEST BEZPIECZNA? KTÓRE KLAUZULE WYKLUCZYĆ ZE SPRZEDAŻY? CO TO SĄ KLAUZULE NIEDOZWOLONE (ABUZYWNE)? Art. 385¹ §1 k.c. precyzuje czym są klauzule niedozwolone, często nazywane klauzulami abuzywnymi. Krótko mówiąc, klauzule…

Pracownicze Plany Kapitałowe – jak wdrożyć w firmie PPK?

Co to jest PPK? PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo (ustawa z dnia 4.10.2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, Dz.U.2020.1342 t.j.). Istota PPK polega na prowadzeniu przez wybraną instytucję finansową rachunków zasilanych wpłatami…

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Jak rozumiana jest działalność gospodarcza w polskim prawie? Definicje działalności gospodarczej możemy odnaleźć w art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców. W myśl tego przepisu: „działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób…

Jak nie utopić firmy zawierając umowy mailem

Umowa oprócz elementów niezbędnych powinna również zostać sporządzona we właściwej formie (braki takie prawnicy potrafią wykorzystać bez mrugnięcia okiem). Dotyczy to jednakowo umowy, ale również innego oświadczenia składanego, chociażby jednostronnie. W takiej sytuacji zastosowanie ma…

Windykacja na miarę XXI wieku

Tytułem wstępu, czym jest windykacja? Najprościej mówiąc, jest to proces odzyskiwania własności za pomocą zdefiniowanych w przepisach prawa środków. Przez zbiór czynności prawnych oraz procesowych wierzyciel – zatem osoba mająca prawo do danego świadczenia pieniężnego lub…