Tarcza antykryzysowa 2.0 – aktualizacja 20.04.2020r.

Tarcza antykryzysowa 2.0, jakie zmiany wprowadza najnowsza specustawa wobec przedsiębiorców?

Od 18 kwietnia w życie weszły nowe przepisy, które rozszerzają zakres tarczy antykryzysowej. Jakie zmiany wprowadza zmieniona ustawa?

  1. Nowe zasady zwolnienia ze składek ZUS:

Zmieniona treść ustawy od teraz przewiduje zwolnienia ze składek ZUSowskich dla przedsiębiorców, którzy zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób zatrudnionych. W przypadku takich firm zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych, a więc zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych  należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r.

Ustawodawca zmienił także termin, ze względu na który przedsiębiorcy zwolnieni są ze składek w związku z tarczą antykryzysową. Tarcza 2.0 zmienia termin uprawniający do uzyskania ulgi z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 roku, a więc wszyscy przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność przed tym dniem są uprawnieni do skorzystania z ulgi.

Równocześnie zachowano prawo do zwolnienia dla płatników składek, którzy złożyli już wnioski zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami i wprowadzono nowe rozwiązania umożliwiające ustalenie liczby ubezpieczonych dla tych płatników, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, ale przed 1 kwietnia 2020 r. Dla płatników, którzy rozpoczęli działalność pomiędzy 1 lutego a 29 lutego, byłby to termin 31 marca, a dla rozpoczynających działalność pomiędzy 1 marca a 31 marca jest to termin 30 kwietnia 2020 r.

Wspomnieć należy, że ZUS zachęca do składania wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej elektronicznie, co znacząco zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy.

  1. Świadczenie postojowe

Znowelizowana specustawa przewiduje możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie.

Świadczenie to jest skierowane do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – jeśli spełniają określone warunki. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz  pierwszy tego świadczenia, a warunkiem na uzyskanie tego świadczenia jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna się nie poprawiła. Znowelizowana ustawa znosi również warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie jest to kwota 15 595,74 zł) dla osób ubiegających się o świadczenie postojowe, tak jak miało to miejsce przy poprzedniej tarczy antykryzysowej.

  1. Brak naliczania odsetek

W świetle znowelizowanej ustawy przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przy opłacaniu składek. Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy rozwiązanie to będzie przeznaczone dla osób, które mają trudności w terminowym opłaceniu składek z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię Koronawirusa COVID-19. Z ulgi skorzystać będą mogli wszyscy płatnicy bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Prowadzisz biznes, potrzebujesz wsparcia lub pomocy – skontaktuj się z nami 32 307 00 45

Świadczymy usługi online – e-porady, e-sprawy, e-umowy.

W nowej rzeczywistości pandemii koronawirusa, KLG Kancelaria Prawna niezmiennie służy Państwu pomocą prawną.

Nie od dziś świadczymy dla Państwa usługi również zdalnie, przy użyciu wszelkich dostępnych metod porozumiewania się na odległość. Świadczymy usługi online – e-porady, e-sprawy, e-umowy.

Działamy bezpiecznie, ale przede wszystkim profesjonalnie.